آقای کنتا ایجیما پس از بازدید از موزه تحولات صنعتی و تجاری گروه پاکشوما در ۴۵ سال اخیر، بیان داشتند که برای ما این دستاوردها از جمله؛ انتقال تکنولوژی خطوط رباتیک یخچال فریزر و افتتاح بزرگ‌ترین کارخانه انواع کولر گازی جای شگفتی و تعجب داشته که پاکشوما با توجه به تحریم‌های بین‌المللی توانسته‌ است به رشد تولید و افزایش اشتغال ناشی از این سرمایه گذرای عظیم ۲،۵ ساله اخیر ، دست یابید.
روزنامه آساهی ژاپن قرار است گزارش مبسوطی از این بازدید را در آینده نزدیک منتشر کند.