محمد مهدی برادران ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت،  روز چهارشنبه 20 بهمن 1400 از خطوط تولید گروه صنعتی پاکشوما بازدید کردند، گزارش تصویری آن در حین بازدید از خطوط تولید صنایع تهویه مطبوع گروه پاکشوما در این خبر آورده شده است.